Zákonné informácie

Prečítajte si najaktuálnejšie verzie našich právnych dokumentov a zistite viac o našich produktoch a službách.

Zákonné informácie

Prečítajte si najaktuálnejšie verzie našich právnych dokumentov a zistite viac o našich produktoch a službách.

Obchodné podmienky

Toto platí pre obchodníkov, ktorí sa v rámci SumUp zaregistrovali 2. augusta 2021 alebo neskôr. Pre všetkých ostatných obchodníkov nadobúdajú účinnosť 2. októbra 2021.

Všeobecné obchodné podmienky

Viac informácií

Licenčné podmienky rozhraní API

Viac informácií

Platobné podmienky

Viac informácií

Podmienky darčekových poukážok

Viac informácií

Obchodné podmienky

Platia pre obchodníkov, ktorí sa v rámci SumUp zaregistrovali pred 2. augustom 2021. Ich platnosť skončí 2. októbra 2021, kedy začnú platiť nové Obchodné podmienky.

Všeobecné obchodné podmienky

Viac informácií

Podmienky darčekových poukážok

Viac informácií

Ako vám môžeme pomôcť?

Ak sa chcete s nami spojiť, prejdite na príslušnú stránku a zvoľte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje.